Шалфей

Lambre №2 - INTUITION FOR MEN – Estee Lauder
Lambre №16 - BANG BANG - Marc Jacobs
Lambre Original - 100% MAN
Lambre original - Magnetique